Agenda gemeenteraad 18/05/2017

De gemeenteraad heeft plaats om 20.00 uur in de Valentijnszaal van Pelle Melle, Dorpsstraat 58. De zitting is openbaar.

 

Volgende punten worden op 18 mei 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd:

 

01.

Notulen van de vorige vergadering.

 

02.

Samenstelling gemeenteraad - verhindering van een lid - akteneming.

 

03.

Samenstelling gemeenteraad - vervanging van een verhinderd lid -  onderzoek van de geloofsbrieven en aanvulling rangorde na eedaflegging.

 

04.

RUP Den Dries en Haspershoven- voorlopige vaststelling.

 

05.

Organisatie en begeleiding communicatie- en participatietraject Haspershoven - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

06.

Renovatie rioleringsnet Nolimpark - samenwerkingsovereenkomst met Infrax en Nolimpark DV.

 

07.

Woonhuis gelegen Leopoldlaan 81 - afstand van recht van voorkoop.

 

08.

Riolerings- en wegeniswerken Gortenstraat, Venstraat, Bosstraat, Vijverstraat, Napoleonweg (lozingspunt sanering), Schansstraat, Kleinmolenstraat - uitbreiding opdracht (Palisstraat).

 

09.

Bestelwagen groendienst 2017 - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 

10.

Agter de Heuf - principiële vaststelling van een nieuwe straatnaam.

 

11.

Meerjarenplan 2014-2019 en initieel budget 2017 - aanpassingen schema's - kennisneming.

 

12.

Kerkfabrieken - jaarrekeningen 2016 - advies.

 

13.

Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland - jaarverslag en jaarrekening 2016.

 

14.

Noord Limburgs Kunstonderwijs - resultatenrekening 2016.

 

15.

Nuhma nv - gewone en buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten - goedkeuring ontwerp statutenwijziging.

 

16.

Inter-aqua - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

17.

Nolimpark DV - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

18.

Limburg.net - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

19.

Pontes cvba - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

20.

DV Pelt - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

21.

Omgevingsvergunning - aanwijziging gemeentelijke omgevingsambtenaren.

 

22

DV Pelt - voordracht kandidaat-lid van de raad van bestuur.

 

23.

NUHMA nv - aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering.