Zonne-energie: hoe de prestaties van het thuissysteem te verbeteren

Met het toenemende gebruik van fotovoltaïsche systemen, die opduiken als alternatieve manier voor de opwekking van energie in woningen, groeit ook de twijfel over dit onderwerp. Een van deze vragen betreft het rendement van de installaties, een onmisbare factor voor wie het beste rendement voor de investering nastreeft, hetgeen gebeurt in lange perioden van energieopwekking.

Daarom geven wij in dit artikel enkele waardevolle tips om jouw thuissysteem langer en beter te laten werken. Kijk hier eens naar!

Gebruiksduur van het zonnepaneel

Het zonnepaneel is een product dat door zijn fabrikanten is ontwikkeld met een hoge duurzaamheid, met een levensverwachting van over het algemeen 25 jaar, variërend van merk tot merk. Door de blootstelling aan de meest uiteenlopende weersomstandigheden, zoals regen, hagel, sneeuw en zelfs harde wind, staat de apparatuur bekend om haar robuustheid en weerstand tegen de meest uiteenlopende temperatuur cycli.

Rendement van een zonnepaneel

Wat na 25 jaar met het zonnepaneel gebeurt, is een aanzienlijke daling van het rendement van de apparatuur. Dit is een van de oorzaken waardoor fabrikanten dit tijdstip van levensverwachting aankondigen. Geschat wordt dat het paneel na deze periode 20% minder energie produceert dan bij het begin van zijn werking.

Het zonnepaneel kan te lijden hebben van een natuurlijke degradatie, die gemiddeld 0,7% van zijn opwekkingscapaciteit per jaar in gevaar brengt.

Dit verlies is niet alleen het gevolg van de fysieke ontleding van de apparatuur, maar ook van het rendement van de zonnecellen. Net als elk ander materiaal wordt silicium in de loop der jaren aangetast door blootstelling aan de zon, waardoor het minder efficiënt wordt.

Onderhoud van het paneel

Het onderhoud van een zonnepaneel komt neer op het periodiek reinigen van het plaatoppervlak. In het geval van stof zorgt regenwater voor de reiniging, maar in het geval van meer resistente vervuiling is handmatige reiniging noodzakelijk. Indien er zich geen ongewone situatie voordoet, is de periodiciteit van dit type onderhoud om de 6 maanden.

Daarnaast is er de controle van het mechanische systeem, die eveneens om de 6 maanden moet worden uitgevoerd door opgeleide technische vakmensen. In dit stadium worden alle verbindingen van de panelen ondersteuningsstructuur gecontroleerd. Een ander punt dat op de panelen wordt gecontroleerd is het bestaan van barsten in het glas of fouten in de metalen structuur, die de ondoordringbaarheid van de module kunnen beïnvloeden.

Als de fotovoltaïsche panelen defect zijn, moet het artikel worden vervangen. Deze storingen kunnen een aantal oorzaken hebben, zoals breuk of barsten van de cellen, verbranden van de elektrische contacten, infiltraties of zelfs problemen in het metalen frame.

Blijf hier echter kalm bij, dit zijn zeer zeldzame gevallen gezien de enorme weerstand van dit materiaal. Het belangrijkste is de meest ernstige gevallen te controleren en regelmatig onderhoud te plegen, zodat jouw systeem altijd optimaal functioneert.

Voorspellend onderhoud

Het gaat om onderhoud dat tot doel heeft de werking van het systeem te analyseren en na te gaan of het in overeenstemming is met de specificaties van het oorspronkelijke project. Een eenvoudige manier om voorspellend onderhoud uit te voeren is het analyseren van de gegevens van de stroomopwekking, hetzij door een energierekening, een toepassing of zelfs de omvormer zelf, waarbij wordt nagegaan of de levering de ideale prestaties levert.

Indien een onregelmatigheid wordt geconstateerd, moet worden nagegaan waar de fout zit. Dit kan worden uitgevoerd door gekwalificeerde technische bijstand en is van essentieel belang om toekomstige problemen te voorkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.