Verkoop projectgronden industrie Nolim Oost

De gemeente Overpelt gaat over tot de verkoop van industriegronden, kadastraal gelegen 2de afdeling sectie E 102K145/ex, 102C108/ex, 102A26,102B26 met een gezamenlijke oppervlakte van 5ha 59a 31 ca , als projectsite op een  zichtlocatie ten aanzien van zowel de N71 als de N74. De gemeente wenst deze projectsite zelf niet te ontwikkelen.

 

De gemeente wil deze site door een private projectontwikkelaar laten ontwikkelen op voorwaarde dat:

  1. deze bereid is om de vooropgestelde marktconforme prijs voor de projectsite te betalen (45 euro/m²)
  2. zijn privaat project daarenboven voldoet aan een marktvraag
  3. het project kwalitatief en duurzaam is en aldus een maatschappelijke meerwaarde biedt.

Met het oog hierop is bij gemeenteraadsbesluit van 28 april 2016 een verkoopsleidraad vastgesteld volgens dewelke de projectgronden verkocht worden en waarin meer duiding wordt verschaft omtrent het projectgebied en de voorwaarden van de in concurrentiestelling. Deze verkoopsleidraad kan u bekomen bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt, e-mail stein.geuens@overpelt.be en is gepubliceerd op de website van de gemeente Overpelt. Zie hieronder de lijst van de te raadplegen documenten.

 

Geïnteresseerde partijen kunnen zich van 1 juni 2016 tot uiterlijk 29 september 2016 om 12.00 uur kandidaat stellen voor de aankoop van deze gronden. Zij moeten daartoe een schriftelijk voorstel indienen en hun solvabiliteit aantonen. Op 29 september 2016 om 12.00 uur zullen de ingediende voorstellen gelijktijdig geopend worden.

De verkoop kan vervolgens gebeuren tegen schattingsprijs   aan de kandidaat-koper wiens voorstel het best gerangschikt is volgens de in de verkoopsleidraad opgenomen criteria van toewijzing.

Te raadplegen documenten:

 

Gemeenteraadsbeslissing: beslissing tot vaststelling van de verkoopsleidraad (dd. 28 april 2016)
Verkoopsleidraad

Opmetingsplan projectgronden industrie Nolim Oost

schattingsverslag projectgronden industrie Nolim Oost