Agenda gemeenteraad 30/01/2014

De gemeenteraad heeft plaats om 20.00 uur in de Raadzaal op de 1ste verdieping van het gemeentehuis. De zitting is openbaar.

 

Volgende punten worden op 30 januari 2014 ter goedkeuring voorgelegd:

 

 

01

Notulen van de vorige vergadering.

 

02

Reglement houdende toekenning van de eretitel van schepen - vaststelling.

 

03

Herinrichting gemeentehuis en cultuurcentrum Palethe - opmaak ontwerp en coördinatie bouwwerken - vaststelling gunningswijze en voorwaarden.

 

04

Rooilijnplan Tuinwijk Overpelt-Fabriek - opheffing.

 

05

Gemeentelijke subsidiereglementen - vaststelling van de beschikbare kredieten.

 

06

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Kempisch Tehuis (Sellekaertsstraat 62-64) - opname in openbaar domein na aanvaarding grondafstand.

 

07

Gemeentepersoneel - personeelsformatie - aanpassing.

 

08

Gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren - mededeling verslagen.