Agenda gemeenteraad 28 maart 2013

De gemeenteraad heeft plaats om 20.00 uur in de Raadzaal op de 1ste verdieping van het gemeentehuis. De zitting is openbaar.

  

Volgende punten worden op 28 maart 2013 ter goedkeuring voorgelegd:

 

01.

Notulen van de vorige vergadering.

 

02.

OCMW - budget 2013 - kennisneming na toelichting door de voorzitter van de raad   voor maatschappelijk welzijn.

 

03.

Gemeentefinanciën - budget- en jaarrekening 2011 - vaststelling.

 

04.

Gemeentefinanciën - budget 2012 - wijziging nr. 3 - vaststelling.

 

05.

Gemeentefinanciën - budget 2013 - vaststelling.

 

06.

Aanleg   fietspaden N747 Hechtel-Eksel/Bocholt - deel gemeente Overpelt - principiële   goedkeuring onteigeningsplan.

 

07.

Realisatie   BPA Maesensveld - aankoop van bijkomende onverdeelde eigendomsrechten over   een perceel van 3a 70 ca.

 

08.

Patrimonium   - engagementsovereenkomst met betrekking tot de omgeving van de Vlierstraat,   met het oog op grondoverdracht aan Kempisch Tehuis cvba.

    

09.

Palisstraat   - tracéwijziging naar aanleiding van een private verkaveling met gratis   grondafstand.

 

10.

Beheersorgaan   plaatselijke openbare bibliotheek - aanduiding van de gemandateerden door de   gemeenteraad.

 

11.

Gemeentelijke   commissie van advies inzake de ruimtelijke ordening - aanduiding   maatschappelijke geledingen - wijziging.

 

12.

IGL   cvba - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de   gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

13.

Infrax   Limburg - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de   gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

14.

Inter-media   - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke   vertegenwoordigers.