Aanvraag van uittreksels en attesten

Sedert korte tijd kan u voor de aanvraag van uittreksels rechtstreeks terecht op de website ‘Mijn dossier’ van het rijksregister.

Klik hier om naar de website van het rijksregister te gaan.

 

Daar kan u de volgende uittreksels of attesten digitaal aanvragen:

 • Uittreksel uit de registers
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven (levensbewijs)
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van het kiesregister
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen


OPGELET : eID en kaartlezer zijn vereist !

 • Op deze manier kan je ONMIDDELLIJK een uittreksel krijgen, dat je digitaal kan gebruiken.
 • Een afdruk van dit uittreksel heeft echter geen waarde ! 
 • Je moet het digitaal bezorgen aan de vrager (vb. via mail).