DV Pelt

DV Pelt, Dienstverlenende Vereniging Pelt is het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeentes Overpelt en Neerpelt dat sinds 2 juni 1999 instaat voor de oprichting en uitbating van een intergemeentelijk zwembad (het zwembad Dommelslag)


Sinds 2013 zijn daar de volgende taken bij gekomen:

  • de deelnemende gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten op het vlak van bedrijfsvoering;
  • de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten bevorderen;
  • de krachten bundelen voor de ontwikkeling van de deelnemende gemeenten als onderdeel van het kleinstedelijk gebied Neerpelt/Overpelt.


Maatschappelijke zetel: Oude Markt 2, 3900 Overpelt.


Hieronder vindt u de verslagen van vergaderingen en andere stukken die gepubliceerd kunnen worden.Jaarverslagen en -rekeningen:

Begroting 2016 + toelichting

Begroting 2015 + toelichting

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarrekening 2012Algemene documenten:

Strategie en activiteiten 2016

Strategie en activiteiten 2014Verslagen algemene vergaderingen
Verslag Buitengewone Algemene Vergadering 7/12/2016

Verslag Algemene Vergadering 15/06/2016

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering 9/12/2015

Verslag Algemene Vergadering 17/06/2015

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering 10/12/2014

Verslag Algemene Vergadering 18/06/2014

verslag algemene vergadering 20/06/2013

Verslag buitengewone algemene vergadering 11/12/2013Verslagen raad van bestuur

verslag raad van bestuur 08/05/2013

verslag raad van bestuur 20/06/2013

verslag raad van bestuur 04/09/2013

verslag raad van bestuur 13/11/2013

verslag raad van bestuur 15/01/2014

verslag raad van bestuur 05/02/2014

verslag raad van bestuur 16/04/2014

verslag raad van bestuur 07/05/2014

verslag raad van bestuur 18/06/2014

verslag raad van bestuur 09/10/2014

verslag raad van bestuur 12/11/2014

verslag raad van bestuur 11/02/2015

verslag raad van bestuur 01/04/2015

verslag raad van bestuur 06/05/2015
verslag raad van bestuur 17/06/2015

verslag raad van bestuur 16/09/2015
verslag raad van bestuur 28/10/2015

verslag raad van bestuur 03/02/2016

verslag raad van bestuur 30/03/2016

verslag raad van bestuur 04/05/2016

verslag raad van bestuur 15/06/2016

verslag raad van bestuur 07/09/2016

verslag raad van bestuur 26/10/2016

verslag raad van bestuur 15/03/2017