De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

WIE?

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan personen met een handicap van 65 jaar of ouder, die bijkomende kosten hebben vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid.

VOORWAARDEN?

  • voor wie ouder is dan 65 jaar en een verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten heeft
  • permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in een of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan
  • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner

AANVRAAG?

De tegemoetkoming wordt aangevraagd bij de gemeente. U maakt best vooraf een afspraak via het Sociaal Huis op het nummer 011/809402 of via de centrale balie van het gemeentehuis.

BEDRAG?

Het betreft een zeer individuele berekening waarbij het er in de praktijk op neer komt dat iemand met een laag inkomen en een grote vermindering van de zelfredzaamheid de grootste toelage zal krijgen.

INFO?

Bijkomende informatie Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap

Adres Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 (bus 150)

1000 Brussel

Tel 0800 987 99 (gratis nummer)

klik hier voor website DG Personen met een handicap

E-mail HandiN@minsoc.fed.be