De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Stedenbouwkundige vergunningen

WAT?

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat voor ingrepen die een impact hebben op de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is.

In bepaalde gevallen geldt een meldingsplicht.

Voor bepaalde ingrepen is de medewerking van een architect verplicht.

Ook voor een aantal functiewijzigingen is een vergunning nodig.

HOE?

De opbouw van een dossier voor het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding, hangt af van de aard van de ingrepen.

klik hier voor de aanvraagformulieren

PROCEDURE

De procedure die een aanvraagdossier moet doorlopen, hangt af van de complexiteit van het dossier. Afhankelijk hiervan kan de procedure minder of meer tijd in beslag nemen. In eerste instantie bedraagt de termijn voor een stedenbouwkundige vergunning minimum 75 dagen en maximaal 105 dagen.

MEER INFO?

klik hier voor verdere info

Voor vragen over dit alles kan u steeds contact opnemen met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Informeer zeker op voorhand, zodat de mogelijkheden en eventuele knelpunten tijdig kunnen worden gesignaleerd.

Met kleine vragen helpen wij u in de mate van het mogelijk graag verder via telefoon of via email.

Voor het bespreken van grotere projecten, kan u best op voorhand een afspraak maken, zodat de nodige informatie kan worden verzameld.