De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Stedenbouwkundig uittreksel

WAT?

In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de verkoper van een onroerend goed (bijvoorbeeld een vastgoedkantoor) verplicht de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper.

De notaris is ertoe gehouden in de verkoopakte melding te maken van het stedenbouwkundig uittreksel.

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Notarissen en vastgoedmakelaars kunnen een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening, bij voorkeur via email.

Een kadasterplan met aanduiding van het betreffende perceel moet bij de aanvraag worden gevoegd.

KOSTPRIJS?

Voor een stedenbouwkundig uittreksel wordt 50 EUR aangerekend per perceel.

Contact