De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Verkavelingsvergunning

WAT?

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een verkavelingsvergunning nodig is voor het verkavelen van een stuk grond voor woningbouw of voor het opstellen van constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Bestaande verkavelingen kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd. Bijvoorbeeld als de verkavelingsvoorschriften verouderd zijn. Voor het wijzigen van een verkaveling is ook een vergunning nodig.

HOE?

klik hier voor de aanvraagformulieren

PROCEDURE

De procedure die een aanvraagdossier moet doorlopen, hangt af van de complexiteit van het dossier. Afhankelijk hiervan kan de procedure minder of meer tijd in beslag nemen. In het geval van een verkavelingsvergunning of -wijziging bedraagt de termijn maximaal 150 dagen.

MEER INFO?

klik hier voor verdere info

Voor vragen over dit alles kan u steeds contact opnemen met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Informeer zeker op voorhand, zodat de mogelijkheden en eventuele knelpunten tijdig kunnen worden gesignaleerd.

Met kleine vragen helpen wij u in de mate van het mogelijk graag verder via telefoon of via email.

Voor het bespreken van grotere projecten, kan u best op voorhand een afspraak maken, zodat de nodige informatie kan worden verzameld.