Nieuws

Schrijf je in voor de RSS-feed
 • Start werken onderhoud gemeentewegen

  19 mei 2017 Start werken onderhoud gemeentewegen De komende maanden laat de gemeente verspreid over het grondgebied heel wat bestratingen aanpakken. Het gaat om asfaltering, bestrijking, herstel van voetpaden, heraanleg van dolomietpaadjes in klinkers en allerlei herstellingen.  Er worden op zo’n 45 locaties herstellingen uitgevoer... meermeer
 • Gaat Overpelt een speeltuin winnen?

  04 mei 2017 Gaat Overpelt een speeltuin winnen? Overpelt doet mee aan de uitdaging van Bebat om het grootste gewicht aan gebruikte batterijen per inwoner in te zamelen. De winnende gemeente krijgt een splinternieuwe milieuvriendelijke speeltuin. De actie past in het MixedUp-thema van de Overpeltse jeugdverenigingen rond milieu en duurzaamhei... meermeer
 • Vogelgriep – versoepeling maatregelen

  02 februari 2017 Vogelgriep – versoepeling maatregelen   Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een n... meermeer
 • Bouwpercelen te koop in drie gemeentelijke verkavelingen

  28 oktober 2016 Bouwpercelen te koop in drie gemeentelijke verkavelingen De gemeente heeft een 20-tal bouwpercelen te koop in drie verschillende gemeentelijke verkavelingen. Er is een grote verscheidenheid in ligging, oppervlakte, prijzen en bouwvoorschriften. Daardoor kan iedereen die op zoek is naar een stukje bouwgrond er wel zijn of haar gading in vinden. meermeer
 • Mobiliteitsplan Neerpelt-Overpelt goedgekeurd

  02 februari 2015 Mobiliteitsplan Neerpelt-Overpelt goedgekeurd De Overpeltse gemeenteraad heeft op 29 januari 2015 het intergemeentelijk mobiliteitsplan Neerpelt-Overpelt definitief goed-gekeurd. Het plan bevat een gedeelte voor elk van de gemeenten en een gemeenschappelijk gedeelte, gezien het statuut van Overpelt-Neerpelt als kleinstedelijk gebied van pr... meermeer
 • Maatregelen vogelgriep

  02 december 2014 Maatregelen vogelgriep In het kader van de volgegriep die is vastgesteld in een aantal ons omringende landen, gelden er een aantal beschermingsmaatregelen.   Klik hier om naar de website over de stand van zaken rond de vogelgriep te gaan .   meermeer
 • Bolakker: 52 bijkomende sociale koopwoningen en -kavels

  02 oktober 2012 Bolakker: 52 bijkomende sociale koopwoningen en -kavels De sociale huisvestigingsmaatschappij Landwaarts heeft een aanvraag ingediend om het gebied tussen Lookstraat, Bolakkerstraat en Koningsstraat aan te snijden voor de realisatie van sociale koopwoningen en koopkavels. De ingediende verkavelingsaanvraag voorziet 44 bouwkavels en 2 projectzones. H... meermeer
 • Overpelt onderzoekt mogelijheden windenergie

  25 mei 2012 Overpelt onderzoekt mogelijheden windenergie Naar aanleiding van de bekendmaking onlangs van het zogenaamde  Windplan  van de provincie Limburg, maar ook in het verleden al,  kreeg het gemeentebestuur meermaals de vraag of er ook in Overpelt windturbines zouden kunnen komen. Het Windplan van de provincie geeft  aan dat er gebouwd zoud... meermeer
 • Bufferzone tussen industrie en tuinwijk wordt park

  14 mei 2012 Bufferzone tussen industrie en tuinwijk wordt park Er wordt een bufferzone aangelegd tussen de tuinwijk van Overpelt-Fabriek en het industrieterrein van Nolimpark.  De bufferzone strekt zich in eerste instantie uit langsheen de Leukenstraat van aan de Haltstraat tot op de parking van sportpark De Leukens. Het is de bedoeling om dit gebied zo i... meermeer
Zoekterm
Kies een categorie