Overpelt en Neerpelt openen samen Huis van het Kind Pelt

Overpelt en Neerpelt openen samen Huis van het Kind Pelt
06-12-2016

Overpelt en Neerpelt hebben samen de nieuwe website www.huisvanhetkindpelt.be gelanceerd. Een Huis van het Kind is bedoeld om de krachten te bundelen voor de ondersteuning van gezinnen op het vlak van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Beide gemeenten hebben om te beginnen gekozen voor een website, een virtueel Huis van het Kind dus. Dat virtueel Huis wil voor gezinnen met kinderen in Overpelt en Neerpelt in de eerste plaats een wegwijzer zijn naar de dienstverlening in beide gemeenten rond het opvoeden en opgroeien van kinderen. “We hebben de website bewust eenvoudig gehouden, met een makkelijke manier om te zoeken. Want de drempels naar ondersteuning moeten zo laag mogelijk zijn,” zeggen schepenen van gezin Ann Van Dorpe en Leen Gielen van respectievelijk Overpelt en Neerpelt.

 

Belangrijk hierin is de toegankelijkheid, bereikbaarheid, begrijpbaarheid en betrouwbaarheid. Uitgangspunt was om de site te bekijken vanuit het standpunt van de ouders. Er werd vertrokken vanuit mogelijke vragen van ouders en gezinnen, om ze zo de weg te wijzen naar de  instanties die gezinnen ondersteunen op allerlei gebied.

 

Dat heeft geleid tot een vrij eenvoudige verwijswebsite. Ouders hoeven op de website enkel de leeftijdscategorie van het kind in te geven (v. gezin met kleuters – 3 tot 6 jaar) en het thema waarover ze info of ondersteuning wensen (vb. kinderopvang). Vervolgens verschijnt het aanbod in de regio op het scherm. Daaruit kunnen ze dan kiezen. Nog eenvoudiger is via de knop ‘stel een vraag’ werken. Je vraag wordt dan meteen gedispatcht naar de juiste partner.   

 

Om een zo volledig mogelijk aanbod te voorzien ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen, zijn de organisaties die op dat gebied actief zijn in Overpelt en Neerpelt partners in het Huis van het Kind Pelt. Naast de gemeentebesturen en OCMW-s van beide gemeenten, zijn dat Kind & Preventie, Kind & Gezin, De Opvoedingswinkel Noord-Limburg, CKG De Hummeltjes, CLB Noord-Limburg Adite en VCLB Limburg, het Jongeren Advies Centrum (JAC), vzw Liss (straathoekwerk), het Mariaziekenhuis en tenslotte de drie lokale afdelingen van de Gezinsbond. Deze laatste is een bijzonder waardevolle partner die werkt met vrijwilligers en zodoende heel dicht bij de gezinnen met kinderen staat en hun vragen en noden snel detecteert.

 

Toch is het Huis van het Kind Pelt meer dan de website.  Achter de website zijn er werkgroepen actief. Elk van de partners neemt daaraan deel vanuit dezelfde bekommernis: kansen, gezondheid en welbevinden verhogen bij alle kinderen, ouders en gezinnen op diverse domeinen.  Iedere partner doet dat vanuit zijn expertise en kennis, met de bedoeling om uiteindelijk te komen tot een sterker geheel. Alle fases van het “groot worden” zijn vervat in het geheel: van voor de geboorte tot de jong volwassene. Het slabbetje met verwijzing naar de website dat de ouders voor hun kind cadeau krijgen bij hun eerste bezoek aan Kind & Preventie, benadrukt dat.  

 

Leen Gielen (Neerpelt): “Op die manier moet het Huis van het Kind ertoe bijdragen dat drempels weggewerkt worden zodat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot het gehele aanbod. Heel concreet betekent het: een ‘warm onthaal’ vormen voor wie met vragen zit en die hulpvragen klaar en helder ‘dispatchen’ naar de juiste partner.” 

 

Ann Van Dorpe (Overpelt): “Het uiteindelijke doel is zorgen voor gelijke kansen voor alle gezinnen met kinderen en dat is de kern van ons gezinsbeleid op lokaal niveau.”

 

De website:  www.huisvanhetkindpelt.be

Terug naar het overzicht