Raad voor de Derde Leeftijd

De Raad voor de Derde Leeftijd - oftewel de seniorenraad - is een erkende gemeentelijke adviesraad die de gemeente adviseert over en ondersteunt bij alle beleidskwesties die senioren aanbelangen. Het is bovendien de taak van de seniorenraad om de seniorenwerking, de ouderenzorg en de samenwerking tussen seniorenverenigingen te stimuleren en om mee zorg te dragen voor de integratie van senioren in de samenleving.