Agenda gemeenteraad 26/04/2012

De gemeenteraad heeft plaats om 20.00 uur in de Raadzaal op de 1ste verdieping van het gemeentehuis. De zitting is openbaar.

 

Volgende punten worden op 26 april 2012 ter goedkeuring voorgelegd:


 

01.

Notulen van de vorige vergadering.

 

02.

Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - samenwerkingsovereenkomst met AGB GO.

 

03.

Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - samenwerkingsovereenkomst met Rusthuizen ZA Noord-Limburg vzw - wijziging.

 

04.

Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - overdracht en vestiging van zakelijke rechten.

 

05.

Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - ontwerp met kostenraming.

 

06.

Sociaal centrum 'De Open Poort' - woongelegenheden voor personen met een handicap - dienstverleningsovereenkomst met zorgverstrekker (Stijn vzw, dienstencentrum De Klimroos) - wijziging.

 

07.

Sociaal Centrum 'De Open Poort' - huurovereenkomst met zorgverstrekking - beëindiging huurovereenkomst voor studio 4.

 

08.

RUP bosland - financieringsovereenkomst met Agentschap Natuur en Bos.-RUP bosland - financieringsovereenkomst met Agentschap Natuur en Bos.

 

09.

RUP Bosland - opmaak ontwerp - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

10.

Nolimpark - aanvraag toelating tot verlening van zakelijke rechten Industrielaan (Pami International nv aan ING Equipment Lease nv en ES-Finance nv).

 

11.

Politiereglement ter beteugeling van overlast - aanvulling.

 

12.

Kerkfabrieken - jaarrekeningen 2011 - advies.

 

13.

Infrax Limburg - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten.

 

14.

Inter-aqua - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten.

 

15.

Inter-energa - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten.

 

16.

Inter-media - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten.

 

17.

Inter-aqua - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

18.

Inter-aqua - algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers.