Organisaties voor gezinnen met jonge kinderen

Kind & Gezin

Kind en Gezin is een Vlaamse openbare instelling voor hulp en advies over het welzijn van kinderen. Kind en Gezin wil, samen met haar partners, voor elk kind, zoveel mogelijk kansen creeëren. De ouders vinden bij Kind & Gezin alle informatie rond voeding, veiligheid, kinderopvang, opvoeding...

 

Van de Vlaamse overheid kreeg Kind & Gezin, via een decreet, welbepaalde opdrachten. De kerntaak omvat de regie van de kinderopvang en de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning.

 

Op de website www.kindengezin.be krijgt u onder elk onderwerp en voor elke levensfase een deskundig antwoord op je vragen, met inlichtingen over onthaalouders, kinderdagverblijven, lokaal gezinsbeleid en Lokaal Overleg Kinderopvang.

Kind & Preventie

Kind en Preventie vzw is een organiserend bestuur van consultatiebureaus in Vlaanderen, erkend door Kind en Gezin. Het is een samenwerkingsverband tussen:

  • KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging)
  • KVLV, vrouwen met vaart (Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen)
  • markant (Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen)
  • CM (Christelijke Mutualiteit)

Jonge ouders kunnen met hun kinderen op het consultatiebureau terecht voor specifieke preventieve onderzoeken (bv. gehoortest), inentingen en adviezen i.v.m. voeding, gezonde levenswijze, hygiëne, veiligheid, opvoeding.... Kinderen zijn welkom tot aan de schoolleeftijd. De raadplegingen gebeuren enkel op afspraak en zijn gratis.

Gezinsbond

De Gezinsbond is een organisatie die onafhankelijk werkt en de belangen van de gezinnen uit alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke kringen verdedigt. De Gezinsbond wil de draagkracht van elk gezin versterken, de solidariteit tussen gezinnen bevorderen en ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat. De werkterreinen zijn dienstverlening, sociaal-cultureel werk, verenigingsleven en gezinspolitieke actie. Een volledig overzicht van de uitgewerkte educatieve thema's vindt u op hun website www.gezinsbond.be

 

Wilt u informatie over de lokale afdeling van de Gezinsbond van Overpelt, surf dan naar www.gezinsbond.be en klik op 'de Bond in uw buurt'. U vindt er alles over de kinderoppasdienst, tweedehandsbeurzen met kinderkledij, speelgoed en babymateriaal, kortingskaarten,...