De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Pelle Melle - seniorencampus

Logo Pelle MellePelle Melle is de naam voor de campus aan de Dorpsstraat 58. Het is een uitgebreid geheel van diensten gericht op senioren in de breedste zin van het woord. Het wil een antwoord bieden op

het uitgebreide spectrum van vragen waar senioren mee te maken krijgen. Van hulp bij het uitvoeren van een huishoudelijke klus, over ontmoeting tijdens een vrijetijdsnamiddag, tot en met 24-uurs opvang bij zware zorgvragen.

 

Vooreerst is er het Lokaal Dienstencentrum, dat een warme plek wil zijn voor iedereen. Om iedere senior zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en leven, organiseert het centrum in de eerste plaats vormende, informatieve, ontspannende en dienstverlenende activiteiten. De krant lezen, een lezing bijwonen of een workshop volgen, genieten van een menu in het Hophof, een wandeling maken, een partijtje scrabble of gewoon even gezellig babbelen. In het dienstencentrum valt er altijd wel iets te beleven. Er is dus geen enkele reden om alleen thuis te zitten en de uren langzaam te zien wegtikken.

 

Klik hier voor de activiteiten van jan/feb/maa 2017 in Pelle Melle.

 

Daarnaast biedt Pelle Melle via het Zorgloket verschillende vormen van dienstverlening aan bij de senioren aan huis.

 

Vervolgens is er het Dagverzorgingscentrum voor senioren. Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging overdag. Het neemt tijdelijk de opvang over van de mensen die normaal thuis voor u zorgen (mantelzorgers of thuisverplegers).

 

Verder bevindt zich in Pelle Melle een Centrum voor Kortverblijf. Hier wordt u tijdelijk opgevangen gedurende meerdere dagen en nachten. Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen die u normaal

thuis verzorgen dat even niet kunnen: als ze bijvoorbeeld ziek zijn of op vakantie. Het is ook een oplossing als u een tijdje meer verzorging nodig heeft dan normaal.

 

Ook bij de campus zijn de Assistentiewoningen gelegen. In een assistentiewoning kan u terecht wanneer u nog zelfstandig bent maar een beroep wenst te doen op één of meerdere gemeenschappelijke diensten: thuisverpleging, poetshulp, maaltijden, … . U beschikt over een oproepsysteem dat u kan gebruiken in noodsituaties. Er komt dan assistentie vanuit het woonzorgcentrum.

 

Tenslotte is er het Woonzorgcentrum Immaculata. Het is en moderne vorm van permanent verblijf

voor senioren met een ernstige zorgvraag. U geniet er alle vormen van dienstverlening die naar uw wens worden aangeboden. Het betreft hier zowel fysieke verzorging als psychosociale ondersteuning. Een uitgebreid team van verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten en animatoren, aangevuld met keuken- en onderhoudsmedewerkers, zorgen voor een 24-uurs-aanbod.

 

Binnen het Woonzorgcentrum Immaculata vindt u nog een Inloophuis Dementie. Hier kunnen senioren met dementie en hun familie en mantelzorgers terecht voor vragen en hulp. Ook een Mantelzorghuis specifiek voor jongdementie heeft hier zijn thuisbasis.

 

Pelle Melle is fysiek ook nog verbonden met Aanleunflats d’A Vinci. Dit is een initiatief van een privé-projectontwikkelaar, maar eigenaars of huurders van deze flats kunnen via een oproepsysteem hulp

inroepen vanuit het woonzorgcentrum. De bewoners zijn tevens dagelijks welkom in het dorpsrestaurant van Pelle Melle.

 

Pelle Melle kwam tot stand dankzij een intensieve samenwerking tussen de gemeente Overpelt en het Woonzorgcentrum Immaculata. Beide partners brengen hun diensten onder in deze gezamenlijke campus.


Contact