De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Mobiliteitsplan

De Overpeltse gemeenteraad heeft op 29 januari 2015 het intergemeentelijk mobiliteitsplan Neerpelt-Overpelt definitief goed-gekeurd. Het plan bevat een gedeelte voor elk van de gemeenten en een gemeenschappelijk gedeelte, gezien het statuut van Overpelt-Neerpelt als kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau. Voor wat betreft het Overpeltse gedeelte zet de gemeente vooral in op het verhogen van de verkeersleefbaarheid in het centrum en het verbeteren van de bereik-baarheid ervan voor zwakke weggebruikers. Algemeen gezien staat de trage weggebruiker centraal in het plan.


Hieronder vindt u de documenten die het mobiliteitsplan uitmaken:


- Teksten

- Figuren 1-4

Figuren 5-20

- Figuren 21-46 

- Actietabel