De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Subsidies socio-culturele verenigingenDe subsidies van de Overpeltse socio-culturele verenigingen worden vanaf het werkingsjaar 2014-2015 verdeeld aan de hand van een nieuw reglement rond werkingssubsidies. Concreet krijgt iedere vereniging een gelijke basissubsidie en kan men door het organiseren van bepaalde activiteiten bonussubsidies ontvangen. Tegelijk zorgt het nieuwe reglement voor een gevoelige administratieve vereenvoudiging binnen het verenigingsleven. Verenigingen zullen voortaan maar één keer per jaar een werkingsverslag moeten bezorgen.

 

Het nieuwe reglement rond de werkingssubsidies, goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 24 april 2014, biedt hierop ontegensprekelijk een antwoord. Als start krijgt elke vereniging een gelijke basissubsidie (verdeeld uit 20 % van de beschikbare middelen), een garantie voor hun dagelijkse werking. Het betekent ook een verregaande administratieve vereenvoudiging, want je hoeft niet langer elke vergadering of repetitie te verantwoorden.

 

Het grootste gedeelte (80 % van de beschikbare middelen) wordt verdeeld als bonussubsidie. Deze worden opgehangen aan vier centrale pijlers die het gemeentebestuur belangrijk vindt voor een moderne socio-culturele vereniging: cultuurspreiding (naar buiten komen door middel van optredens), gemeenschapsvorming (mekaar leren kennen en ontmoeten, bv door info-avonden, reizen en vorming), recreatieve en sociale activiteiten (bv. lessenreeksen) en media en communicatie.

 

KLIK HIER voor het aanvraagformulier werkingssubsidies socio-cultureel


Document

Reglement ondersteuning socio-culturele verenigingen