De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Algemene richtlijnen stedenbouw in Overpelt

WAT?

 

Het gemeentebestuur heeft algemene richtlijnen opgemaakt die kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van gebouwen en verkavelingen.

De richtlijnen zijn enkel richtinggevend. Zij mogen geen beperkingen zijn voor ruimtelijk sterke projecten of creatieve ontwerpers en ambitieuze bouwheren beknotten.  

Evenmin mogen zij worden gezien als verworvenheden. De mogelijkheden zijn immers steeds afhankelijk van eventuele voorschriften van een plan van aanleg of een verkaveling, de perceelskenmerken, de omgeving, enz.

 

Klik hier om het document 'Algemene richtlijnen stedenbouw gemeente Overpelt' te raadplegen.

 

MEER INFO?

 

Voor vragen kan u steeds contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening.

Met kleine vragen helpen wij u in de mate van het mogelijke graag verder via telefoon of via email.

Voor het bespreken van grotere projecten, kan u best op voorhand een afspraak maken, zodat de nodige informatie kan worden verzameld.