De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Verkoop bouwpercelen gemeentelijke verkaveling Kapelstraat-Haasbosstraat

5 ruime bouwpercelen voor gekoppelde woningen


Omschrijving

 

Vijf kavels beschikbaar voor eengezinswoningen. 2 loten voor open bebouwing en 3 loten waarbij de woningen met de bijgebouwen aan elkaar worden gekoppeld.

Oppervlaktes van 489 m² tot 612 m².

Prijzen vanaf 78.2400 EUR tot 99.225 EUR.

 

Rustige ligging, maar vlakbij de kern van Lindel waar alle voorzieningen voorhanden zijn.

Vlot bereikbaar op slechts enkele minuten van het centrum van Overpelt en de autowegen richting Hasselt-Eindhoven en Lommel.

Handel, diensten, vrij beroep, kantoor toegelaten (maximum 100 m²).

 

Beschikbare percelen


Lot

Breedte

Bebouwing

Voorgevel

Oppervlakte

Schattingsprijs

1

20 m

GK

NW

510 m²

€ 86.700,00

3

20 m

OB

NW

538 m²

€ 91.460,00

4

31 m

GK

ZO

489 m²

€ 78.240,00

6

19 m

OB

ZO

612 m²

€ 97.920,00

7

28 m

GK

NO

567 m²

€ 99.225,00

 

Voornaamste voorschriften

-   Eengezinswoningen

-   Twee bouwlagen

-   Bijgebouw tot 24 m² mogelijk

-   Bouwverplichting: winddicht binnen 7 jaar na akte.

 

Procedure

 

  1. Enkel natuurlijke personen kunnen hun kandidatuur stellen. Twee natuurlijke personen kunnen gezamenlijk hun kandidatuur stellen voor de aankoop van één bouwkavel. Indien de kandidatuurstelling door twee natuurlijke personen leidt tot de toewijzing van een kavel, zullen beiden hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot de verplichtingen die aan de koper, zoals hierna vermeld, worden opgelegd.
  2. Aan een kandidaat koper kan slechts één perceel toegewezen worden.
  3. Binnen een termijn van zeven (7) jaren na het verlijden van de authentieke akte dient het goed bebouwd te zijn door een winddichte woning.

 

De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur te stellen bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs (met gebruik van het formulier met puntensysteem) en onder gesloten omslag aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt, vóór de opgegeven termijn. De datum van afgifte op de post geldt als indieningsdatum. Niet reglementair ingediende of onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

 

De rangschikking van de kandidaat-kopers gebeurt aan de hand van een puntensysteem.

De gerangschikte kandidaat-kopers worden uitgenodigd voor een toewijzingsvergadering, in functie van het aantal toe te wijzen percelen. De hoogst gerangschikte kandidaat-kopers mogen eerst een lot aanduiden, vervolgens komt de tweede gerangschikte, enzovoort.

 

 

Documenten:

 

Reglement verkoop gemeentelijke bouwplaatsen

Ligging van de verkaveling

Verkavelingsplan

Verkavelingsvoorschriften

Inschrijvingsformulier voor kandidaat-kopers

Formulier aankoopbelofte