De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Fotografiecircuit

Het Fotografiecircuit Vlaanderen werd opgestart in een periode toen er voor fotografen nog niet zoveel kansen waren om hun foto's met een ruimer publiek te confronteren. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen; maar toch blijft het circuit aan een behoefte voldoen. Hieraan wordt beantwoord door permanent op maandelijkse basis een individuele tentoonstelling van een fotograaf langs 17 cultuurcentra in Vlaanderen te laten rondreizen. Ook CC Palethe doet mee aan het fotografiecircuit. Het programma voor het huidige jaar vindt u hier.

 

Jaarlijks krijgen 11 nieuwe fotografen een kans. Bij de selectie wordt op de eerste plaats naar kwaliteit en variatie gezocht. Het circuit stond steeds open voor alle genres en benaderingswijzen. De lijst van de fotografen die ooit aan het circuit deelnamen is indrukwekkend en velen hebben ondertussen hun weg gemaakt in het fotografisch landschap. Het Fotografiecircuit Vlaanderen koos bewust voor de cultuurcentra als tentoonstellingsplatform. Inmiddels is er op elke locatie een vast publiek gegroeid, maar worden ook steeds de vele bezoekers aan de cultuurcentra, al of niet voorbereid, met het werk van de fotografen geconfronteerd.

 

Programmeren gebeurt per seizoen. Binnenkort gebeurt dit opnieuw voor de tentoonstellingen die starten in de periode van oktober 2012 tot september 2013.

 


Contact

Openingsuren