De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Geslachtswijziging

WAT?

Sinds 1 september 2007 is een wet in werking die geslachtswijziging mogelijk maakt via een verklaring voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters.

WAT MOET U MEEBRENGEN?

volgende attesten van de psychiater en chirurg:

  • een attest waarin de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in de geboorteakte, is opgenomen
  • een attest waarin het ondergaan van een geslachtsaanpassing is opgenomen
  • een attest dat betrokkene niet meer in staat is om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken

HOE?

De akte van geslachtswijziging wordt door de Burgerlijke Stand opgemaakt en ondertekend door betrokkene.

De Procureur van de Rechtbank van Eerste Aanleg ontvangt hiervan een kennisgeving.

Na verloop van de verhaaltermijn (= 60 dagen) en bij geen verzet (= 30 dagen) kan de akte van geslachtswijziging definitief ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand.

De identiteitskaart wordt aangepast.