De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Landbouwtelling

WAT?

In opdracht van het Nationaal Instituut voor Statistiek worden er jaarlijks twee landbouwtellingen uitgevoerd.

De telling in mei heeft vooral betrekking op de dieren (aantal runderen, paarden, varkens, enzovoort) en het gebruik van de gronden (weiland, maïsteelt, bieten, aardappelen enzovoort)

De telling in september heeft betrekking op de groenteteelten in open lucht.

HOE?

Landbouwers die actief zijn binnen Overpelt worden door het gemeentebestuur persoonlijk aangeschreven om deel te nemen aan de telling. De telling is verplicht.

MEER INFO