De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Rolstoelvervoer voor minder mobielen

NAAR HET WEBFORMULIER - KLIK HIER

WAT?

De dienst voor vervoer voor rolstoelgebruikers is voor personen die effectief in Overpelt wonen en er gedomicilieerd zijn.

Indien zij zich buitenshuis uitsluitend kunnen verplaatsen met een elektrische rolstoel of indien zij zich kunnen verplaatsen met een gewone rolstoel doch omwille van hun handicap niet in een gewone auto kunnen plaatsnemen, kunnen zij een beroep doen op de dienst rolstoelvervoer.

HOE?

De gebruiker moet een aanvraag doen in het Sociaal Huis of aan de centrale balie van het gemeentehuis op een daartoe ter beschikking gesteld formulier. Bij de aanvraag dient een herkenbare pasfoto van de aanvrager-titularis gevoegd worden. Zonder foto wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Het aanvraagformulier moet mede ondertekend worden door de behandelende arts.

De maatschappelijk werkster doet een onderzoek en maakt een advies op voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn die over elke aanvraag beslist.