De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Integratietegemoetkoming mensen met een handicap

WIE?

Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt u deze extra kosten te dragen.

VOORWAARDEN?

  • u bent ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar
  • u hebt bijkomende kosten om u in het maatschappelijk leven in te passen door een vermindering van de zelfredzaamheid,
  • u verblijft in België
  • bjj de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met uw inkomen en het inkomen van uw partner

AANVRAAG?

U kan deze tegemoetkoming aanvragen via de gemeente in het Sociaal Huis.

U maakt hiervoor best eerst een afspraak via het Sociaal Huis op het nummer 011/809402 of via de centrale balie van het gemeentehuis.

MEEBRENGEN?

  • identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)
  • kopie van de laatste berekening van de personenbelastingen van de aanvrager en zijn/haar partner
  • bankrekeningnummer

INFO?

Bijkomende informatie Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap

Adres Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 (bus 150)

1000 Brussel

Tel 0800 987 99 (gratis nummer)

Website DG Personen met een handicap - website

E-mail HandiN@minsoc.fed.be