De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Parkeerkaart voor mensen met een handicap

WIE?

Personen met een handicap kunnen - als ze aan een aantal voorwaarden voldoen - een speciale parkeerkaart ontvangen.

Met deze parkeerkaart is het toegestaan om uw auto op een parkeerplaats voor personen met een handicap te zetten.

De parkeerkaart legt u zichtbaar achter de voorruit van uw auto.

VOORWAARDEN?

De parkeerkaart wordt verleend aan:

 • personen met een blijvende invaliditeit van minstens 80 %
 • personen met een vermindering van hun verplaatsingsmogelijkheden van minstens 2 punten
 • personen met een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten
 • personen met een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks te wijten is aan de onderste ledematen
 • personen die helemaal zijn verlamd aan de bovenste ledematen of waarvan de bovenste ledematen zijn geamputeerd
 • oorlogsinvaliden (burgerlijk of militair) met ten minste 50% oorlogsinvaliditeit
 • kinderen met minstens 2 punten voor de categorie 'Verplaatsing' (handleiding voor evaluatie van de zelfredzaamheid)
 • kinderen met minstens 2 punten voor de categorie 'Verplaatsing en mobiliteit' (pijler 2.3 van de medisch-sociale schaal)

AANVRAAG

U vraagt de parkeerkaart aan bij de gemeente in het Sociaal Huis.

U maakt best vooraf een afspraak via het Sociaal Huis op 011/809402 of via de centrale balie van het gemeentehuis.

Indien u beschikt over een attest van een officiële of gerechtelijke instantie waaruit blijkt dat een van deze voorwaarden vervuld is dient alleen het aanvraagformulier ingevuld te worden. Indien u niet beschikt over een officieel attest van invaliditeit, dan dient u een controleonderzoek te ondergaan bij een arts van de Federale Overheidsdienst.

De parkeerkaart zelf is gratis, van onbepaalde duur en geeft recht op:

 • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap (aangeduid door een blauw teken - dat een persoon met een handicap in rolstoel voorstelt)
 • onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
 • gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter is beperkt, in gemeenten die het toestaan
 • gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS en de SNCB

[b]INFO[]

Bijkomen/bde informatie Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Directie-Generaal Personen met een handicap

Adres Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 (bus 50)

1000 Brussel

Tel 0800 987 99 (gratis nummer)

Klik hier voor de website DG Personen met een handicap

Brochure parkeerkaart voor personen met een handicap (pdf)

E-mail : HandiN@minsoc.fed.be