De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Aanvraag inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

WIE? De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf niet over voldoende middelen beschikken. De Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie toe.

VOORWAARDEN?

  • leeftijd: u moet minstens 65 jaar oud zijn
  • nationaliteit: u moet Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde - nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
  • verblijfplaats: u moet permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in een of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

AANVRAAG

U maakt best vooraf een afspraak via het Sociaal Huis op het nummer 011/809402 of via de centrale balie van het gemeentehuis.

HOE?

  • als u reeds een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt die als IGO-aanvraag
  • als u geen pensioenaanvraag hebt ingediend, moet u zich aanbieden bij uw gemeentelijke administratie of bij de Rijksdienst voor pensioenen
  • als u reeds een pensioen van werknemer of zelfstandige, een tegemoetkoming aan gehandicapten of het bestaansminimum/leefloon ontvangt, moet u niets doen. Zodra u de vereiste leeftijd hebt bereikt, wordt het recht op de IGO van ambtswege onderzocht.

Het bedrag dat u kan ontvangen is afhankelijk van uw bestaansmiddelen en bedraagt maximum:

  • 916,33 euro voor wie alleen woont
  • 610,89 euro voor wie samenwoont met een of meer andere personen

(maandbedragen geldig vanaf 1 september 2010)

INFO?

Bijkomende informatie Organisatie Rijksdienst voor Pensioenen

Adres Zuidertoren

1060 Brussel

Tel 02 529 30 02 (contactcenter)

0800 502 46 (gratis telefoonnummer: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Website Rijksdienst voor Pensioenen klik hier voor info van de rijksdienst van Pensioenen

E-mail info@rvonp.fgov.be

Openingsuren maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16.00 u.