De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Milieuvergunning

WAT?

Bedrijven die een exploitatie willen starten in Vlaanderen moeten nagaan of een milieuvergunning vereist is. Afhankelijk van de graad van hinder van de activiteiten, kan een bedrijf in klasse 1, 2 of 3 worden ondergebracht. Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning).

  • Klasse 1: de meest hinderlijke activiteit, hier is een milieuvergunning vereist.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit, hier hebt u enkel een meldingsplicht.

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu, waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft en klasse 3 de minst hinderlijke inrichting aangeeft.

Afhankelijk van de klasse waartoe uw bedrijf behoort, hebt u een andere milieuvergunning nodig.

WAAR?

Voor bedrijven van klasse 1

U moet een milieuvergunning aanvragen bij de Deputatie van de provincie waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend of geweigerd worden binnen een termijn van 4,5 maanden.

Voor bedrijven van klasse 2

U moet een milieuvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de geplande activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend of geweigerd worden binnen een termijn van 3,5 maanden.

Voor bedrijven van klasse 3

U bent enkel verplicht om een melding te maken bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden.

MELDINGEN

De overname van uw bedrijf of kleine veranderingen in het bedrijf moet u ook via een melding ter kennis brengen aan de bevoegde overheid.

MEER INFO

klik hier voor verdere info