De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Kappen van bomen - kapmachtiging of stedenbouwkundige vergunning

WAT?

Kapmachtiging

Voor het kappen van bomen die tot een bos behoren en niet zijn opgenomen in een goedgekeurd bosbeheersplan, is het noodzakelijk dat er een kapmachtiging wordt aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hiervoor kan u een formulier invullen dat u vindt op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het ANB beslist dan binnen de zestig dagen of u al dan niet een kapmachtiging krijgt.

klik hier om het formulier te downloaden

Stedenbouwkundige vergunning

Voor het vellen van individuele hoogstammige bomen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Een stedenbouwkundige vergunning is noodzakelijk voor het vellen van bomen die op een hoogte van een meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimaal een meter hebben.

Vrijstellingen wanneer de bomen:

  • geen deel uitmaken van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten
  • gelegen zijn in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied
  • zich bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein
  • zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 m rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw.

OPMERKING

Indien u een perceel bos volledig wil kappen om aan deze oppervlakte een andere bestemming te geven (bvb. bouwen van een woning op een bebost bouwperceel), dan is een stedenbouwkundige vergunning voor het ontbossen vereist.

De gekapte oppervlakte dient gecompenseerd te worden door bvb. de uitvoering van een heraanplanting op een ander perceel of door het betalen van een financiële bijdrage.

WAT MEEBRENGEN?

  • Aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning technische werken
  • Aanstiplijst stedenbouwkundige vergunning
  • Compensatieformulier (enkel bij ontbossing)

MEER INFO

klik hier voor meer info en formulieren

Contact