De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Toelating voor reizen van minderjarigen

NAAR HET WEBFORMULIER - KLIK HIER

VRAAG EEN AFSPRAAK AAN DOOR DIT FORMULIER IN TE VULLEN

WAT?

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures/formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen.

Wanneer het kind reist met een ouder, staat het de ouders vrij het akkoord van de andere ouder op papier te zetten, de handtekening voor echt te laten verklaren door de gemeente, en deze schriftelijke toestemming mee op reis te nemen.

Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen of in het gezelschap van anderen dan zijn ouder(s) reist.

De ouders geven daarbij de toelating aan hun minderjarig kind om voor een bepaalde periode naar een bepaald land te reizen. Deze toelating vervangt niet de KIDS-ID of de reispas !

MEEBRENGEN?

De handtekening van de ouder moet gewettigd worden. Het is bijgevolg noodzakelijk dat de ouder zich persoonlijk aanbiedt bij de centrale balie van het gemeentehuis met zijn/haar identiteitskaart.

HOE?

Het formulier wordt opgemaakt en ondertekend aan de centrale balie van het gemeentehuis. Nadat de ouders dit ondertekend hebben, moet hun handtekening nog gewettigd worden door een gemachtigd ambtenaar.