De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Uittreksel Bevolkingsregister

Er zijn 2 manieren om een uitreksel aan te vragen:

1. VIA DE WEBSITE VAN HET RIJKSREGISTER : klik hier voor de procedure via het rijksregister - en klik daarna door op MIJN DOSSIER

OPGELET : eID en kaartlezer zijn vereist !

Op deze manier kan je ONMIDDELLIJK een uittreksel krijgen, dat je digitaal kan gebruiken.

  • Een afdruk van dit uittreksel heeft echter geen waarde !
  • Je moet het digitaal bezorgen aan de vrager (vb. via mail).

Volgende documenten kunnen rechtstreeks worden aangevraagd:

  • Uittreksel uit bevolkingsregister
  • Attest van hoofdverblijfplaats (met historiek)
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van leven (levensbewijs)
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

2. VIA DE BALIE AAN HET GEMEENTEHUIS :

Na controle van de identiteit van de burger kunnen de medewerkers van de centrale balie in het gemeentehuis hetgevraagde uitreksel onmiddellijk afleveren.

WAT

Soms vraagt men om een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister. De meest voorkomende zijn:

BEWIJS VAN LEVEN

Het levensbewijs is een attest waarmee een inwoner kan aantonen dat hij nog in leven is, zonder dat hij zich persoonlijk bij een andere instantie moet aanmelden. Dit bewijs wordt veelal gevraagd in verband met levensverzekering en pensioen.

BEWIJS VAN NATIONALITEIT

Dit is een attest waarmee een Belg zijn nationaliteit kan bewijzen. Een vreemdeling kan dit bewijs aanvragen bij de ambassade van zijn land.

BEWIJS VAN SAMENSTELLING GEZIN

Dit bewijs is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven zijn op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag. Dergelijk attest wordt meestal gevraagd door instellingen die sociale dienstverlening verstrekken zoals mutualiteiten, kinderbijslagfondsen, NMBS (goedkopere tarieven voor grote gezinnen), kinderopvang ...

BEWIJS VAN WOONST (met of zonder historiek)

Dit attest bewijst op welk adres iemand ingeschreven is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Overpelt. Er kan ook een attest bekomen worden dat bewijst op welke adressen iemand vroeger was ingeschreven.

MEEBRENGEN

Identiteitskaart

NOOT : Indien men een uittreksel nodig heeft van een ander persoon, kan dit enkel indien dit door de wet is voorgeschreven of is toegestaan (vb. een advocaat voor het opstarten van een procedure)