De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Kind & Gezin

Kind en Gezin is een Vlaamse openbare instelling voor hulp en advies over het welzijn van kinderen. Kind en Gezin wil, samen met haar partners, voor elk kind, zoveel mogelijk kansen creeëren. De ouders vinden bij Kind & Gezin alle informatie rond voeding, veiligheid, kinderopvang, opvoeding...

 

Van de Vlaamse overheid kreeg Kind & Gezin, via een decreet, welbepaalde opdrachten. De kerntaak omvat de regie van de kinderopvang en de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning.

 

Op de website www.kindengezin.be krijgt u onder elk onderwerp en voor elke levensfase een deskundig antwoord op je vragen, met inlichtingen over onthaalouders, kinderdagverblijven, lokaal gezinsbeleid en Lokaal Overleg Kinderopvang.