De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Attesten voor advocaten of notarissen

Advocaten of notarissen kunnen uit hoofde van hun beroep persoonsgebonden attesten opvragen voor juridische of administratieve procedures.

De attesten kunnen via het digiweb worden aangevraagd. De bevoegde dienst zal de attesten om veiligheidsredenen versturen aan het adres gekoppeld aan het ondernemersnummer van de aanvrager.

OPMERKING Deze attesten worden enkel aan advocaten en notarissen afgeleverd