De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Juridische dienstverlening

WIE en WAT?

Iedereen kan in een lastige situatie verzeild geraken waarbij juridisch advies belangrijk kan zijn.

Daarom organiseert het Sociaal Huis van Overpelt in samenwerking met de Welzijnsregio Noord-Limburg de juridische dienstverlening.

Voor welke problemen kan u bij de Dienst Rechtshulp terecht?

 • Rechten en plichten van de echtgenoten, echtscheidingsgeschillen, bezoekrecht kinderen, onderhoudsgeld
 • Erfrecht en testamenten
 • Eigendomsrechten en -plichten
 • Rechten van huurder en verhuurder
 • Rechten van koper en verkoper
 • Burgerlijke verantwoordelijkheid, verzekeringen
 • Strafzaken
 • Andere rechtsproblemen.

Welke hulp mag u verwachten?

 • Informatie en advies over uw problemen
 • Schrijven van brieven in uw naam of voor u
 • Opmaken van ingebrekestellingen, overeenkomsten, contracten
 • Contacteren van tegenpartij of derden om zaken te bespreken, te bemiddelen, afspraken te maken
 • Opzoekwerk
 • Verwijzen naar advocaten, notarissen, vrederechter, rechtbanken, pro deo en rechtsbijstand.

Wat doet de juriste niet?

 • Pleiten voor de rechtbank
 • Opmaken van besluiten voor rechtszaken.

WANNEER en WAAR?

Iedere donderdag van 9 tot 12 u. heeft een juriste zitdag in het Sociaal Huis.

OPGEPAST: U MOET EEN AFSPRAAK MAKEN !

KOSTPRIJS?

De dienst Rechtshulp verleent gratis hulp aan de inwoners van Overpelt voor zover het om persoonlijke belangenbehartiging gaat (niet om zakelijke belangen met winstgevend karakter).

INFO?

klik hier voor meer info