De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Morele en Psycho-sociale begeleiding

WAT?

Een van de bedoelingen van de wet op de OCMW�s was om naast de zorgen voor de materiële situatie van de mensen (welvaart), ook in te staan voor hun sociaal en psychische functioneren. Het welzijn moet in zijn totaliteit bekeken worden in de hulpverlening.

Daarom is het taak van het OCMW om ook die mensen te helpen, die andere dan financiële problemen hebben. Dat kunnen zijn : persoonlijke problemen zoals rouwverwerking, eenzaamheid, toxicomane problemen en gezinsproblemen zoals onmin in het huwelijk, opvoedingsproblemen e.d. Ook hier kunnen de problemen waarmee men naar het OCMW kan stappen legio zijn en is deze opsomming niet limitatief.

WAAR?

Sociaal Huis, Peltanusstraat 9