De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Financiële hulpverlening en financiële steunverlening

WAT?

Kansarmoede bestrijden en elke inwoner van Overpelt een menswaardig inkomen bezorgen is het doel van de sociale dienst van het Sociaal Huis (OCMW). Er wordt financiële hulp geboden aan inwoners met hoge noden zodat zij zich kunnen handhaven binnen de samenleving.

HOE?

  • Leefloon en financiële steunverlening

Het leefloon is een sociale uitkering die een minimuminkomen waarborgt.

Het recht hierop is wettelijk geregeld volgens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie ( wet RMI ).

klik hier voor meer info

Naast het leefloon kan u bij het Sociaal Huis (OCMW) terecht voor

  • Andere financiële steun.

Hiervoor bestaat er geen wet maar de raad voor het maatschappelijk welzijn beslist hierover autonoom.

Het kan gaan over een eenmalige steun om het hoofd te bieden aan plotse en onoverkomelijke moeilijkheden of een betaling van medische kosten, een tussenkomst in de kosten voor bv. een rustoordopname.

Dit gebeurt steeds na een grondig onderzoek van de inkomsten en de goederen van de betrokkenen.

Uit het onderzoek blijkt soms dat de steun niet zomaar kan verleend worden.

Er zijn dan aanwijzingen dat de aanvrager het moeilijk heeft met het beheren van zijn inkomen. In dat geval zal een maatschappelijk werker overgaan tot budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of schuldbemiddeling.

  • Budgetbegeleiding

Als er aanwijzingen zijn dat iemand het moeilijk heeft met het beheren van zijn inkomen kan de ondersteuning van een maatschappelijk werk(st)er gevraagd worden om de betrokkene te begeleiden om het gezinsbudget in evenwicht te houden of te brengen.

  • Budgetbeheer

Voor sommige cliënten zal de maatschappelijk werk(st)er het volledig beheer van het budget overnemen om greep te krijgen op de schulden en is het een eerste stap in het begeleidingsproces dat ertoe moet leiden om de cliënten terug zelfstandigheid te geven bij hun beheer.

In dergelijke gevallen worden alle inkomsten van het gezin op een speciale rekening van de cliënt gestort en de maatschappelijk werk(st)er zal zorgen dat die budgetten maximaal worden aangewend om vaste kosten te betalen en aflossing van schulden te doen.

Het gezin zelf krijgt dan een afgesproken leefgeld per week waarmee zij moeten voorzien in hun primaire behoeften.

Deze wijze van begeleiding beperkt de financiële vrijheid van de cliënten maar is wel zeer effectief om dramatische toestanden te vermijden en om de mensen ondanks hun schulden toch nog een menswaardig bestaan te verzekeren.

  • Schuldbemiddeling

Het OCMW kan ook optreden als schuldbemiddelaar.

Dit is een manier om te onderhandelen met de schuldeisers over afbetalingsregelingen en dit onder toezicht van de beslagrechter die in sommige gevallen aan de schuldeisers en de schuldenaar een afbetalingsregeling kan opleggen.

Om dit te realiseren werd er in Noord-Limburg een regionale dienst opgericht waaraan meerdere OCMWÂ?s deelnemen. Deze dienst beschikt over een juridische dienst die alle contracten van schulden kan nakijken en die middels een verzoekschrift aan de beslagrechter bepaalde schuldenregelingen kan afdwingen (collectieve schuldenregeling).

WAAR?

Sociaal Huis, Peltanusstraat 9