De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Afval - recyclagepark - gemeentekaart - nalatenschapskaart

WAT?

Een nalatenschapskaart voor het recyclagepark kan gebruikt worden om afval naar het recyclagepark te laten brengen, bij overlijden van het laatste lid van een particulier gezin.

Deze kaart is 6 maanden geldig en kost 15 euro. Met de kaart kan recycleerbaar afval, met uitzondering van groenafval, gratis naar het recyclagepark gebracht worden.

HOE?

De nalatenschapskaart wordt rechtstreeks aangevraagd bij Limburg.net nadat u de ingevulde brief, die u ontvangt via de begrafenisondernemer, hebt gemaild aan ombudsdienst@limburg.net

Limburg.net stuurt de kaart naar de nabestaanden.