Markt - aanvraag standplaats

NAAR HET WEBFORMULIER - KLIK HIER

WAT?

In Overpelt is het elke donderdag markt van 14 tot 18 uur.

Wie een vaste standplaats wil op de wekelijkse markt in Overpelt, moet een aanvraag indienen.

HOE?

Vul het daartoe voorziene formulier in en bezorg dit aan het gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en schepenen beslist vervolgens of u een abonnement (vaste standplaats) krijgt, dan wel dat u opgenomen wordt in het register van de aanvragen.

KOSTPRIJS

Een abonnement voor een jaar bedraagt 0,5 euro per strekkende meter per marktdag, geteld op 50 marktdagen per jaar.

INFO : 1. Voor download van een formulier klik hier

2. Voor het gemeentelijke reglement klik hier

3. Voor de retributie klik hier