Restauratie ursulinenklooster is gestart

Restauratie ursulinenklooster is gestart
09-07-2015

Wico Campus Mater Dei is gestart met de renovatie en verbouwing tot schoolgebouw van het voormalige Ursulinenklooster. In de fase 1  wordt het volledige dak gerestaureerd. Het gaat niet zomaar om het leggen van een nieuw dak, maar om een restauratie volgens de regels van de kunst. Daarom hangt er ook een kostenplaatje aan van 1,2 miljoen euro. Eerder dit jaar kende het Agentschap Onroerend Erfgoed de school daarvoor een restauratiepremie toe. 490 000 euro komt van de Vlaamse Overheid. “Volgens de wettelijke verdeelsleutel komt daar nog eens 113 000 euro bij  vanwege de gemeente”, zegt schepen van erfgoed Ann Van Dorpe.  

 

Directrice Mieke Molemans van Wico Campus Mater Dei: “De werken omvatten de renovatie en isolatie van het dak en de restauratie van de dakkapellen. Deze worden nagenoeg helemaal afgebroken en vervolgens weer opgebouwd met alle ramen en ornamenten. Tenslotte worden een aantal aangebouwde constructies afgebroken, zoals de  huidige verbinding tussen het klooster en het gebouw B en het afdak achter het klooster.”

 

Het Ursulinenklooster met meisjesschool is sinds 2012 beschermd erfgoed. De gebouwen dateren uit het begin van de 20ste eeuw. Als gevolg van de industrialisatie en de ermee gepaard gaande bevolkingsexplosie ontstond er hier bij ons een heel specifieke nood aan meisjesonderwijs. Zo kwam het dat de Ursulinen in 1902 in Overpelt een klooster annex meisjesschool openden. 

 

Mieke Molemans: “Het pedagogische project van de Ursulinen is gedurende heel de vorige eeuw belangrijk geweest is voor de ontwikkeling van Overpelt. De bescherming van de gebouwen enkele jaren geleden creëerde de mogelijkheid om de sociaal-culturele nalatenschap van de zusters te bewaren.” Op die manier kan er voor de restauratiewerken ook een beroep gedaan worden op premies van de overheid. 

 

Ann Van Dorpe: “Als eerste werd de kloostertuin heraangelegd tot een park met Finse piste. Vlakbij werd de pastorietuin ingericht als openbare stadstuin. In hetzelfde gebied werden ook de vroeg 20ste-eeuwse Sint-Martinuskerk  en de pastorij uit 1728 beschermd. De gebouwen zijn niet alleen beschermd om hun historische waarde, maar ook om hun sociaal-culturele, volkskundige en artistieke waarde.” Volgens de Centrumvisie (2010) moeten de gebouwen en monumenten in dit historisch stukje Overpelt een tijdsvenster vormen binnen de gemeente, waar de Overpeltenaren ook nog eens op een aangename en nuttige manier gebruik van kunnen maken.

Terug naar het overzicht