De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Rijbewijs

WAT ?

Aan onze inwoners leveren wij, bij de voorlegging van hun aanvraag, een Belgisch nationaal rijbewijs naar Europees model af.

Dit kan zijn:

 • een eerste origineel rijbewijs
 • een omwisseling van een oud model naar het huidig model
 • een nieuw rijbewijs bij verandering van categorie
 • een nieuw rijbewijs n.a.v. afgifte van een rijgeschiktheidsattest
 • een rijbewijs voor landbouwtractoren (cat. G).

HOE en WAAR?

De papieren rijbewijzen blijven geldig, op voorwaarde dat ze voldoende leesbaar zijn en de foto nog gelijkend is.

Er is voorlopig geen verplichting tot omwisseling naar een recenter rijbewijs voor de houders van een ouder rijbewijsmodel.

De omwisseling van de papieren versie van het rijbewijs naar een kaartmodel wordt voorzien voor al de inwoners van België vanaf 2013.

KOSTPRIJS?

 • 20 euro voor een rijbewijs kaartmodel

WAT MEEBRENGEN?

 • het aanvraagformulier dat u op het examencentrum kreeg
 • uw identiteitskaart
 • eventueel medisch attest (voor categorie C en D of onbezoldigd vervoer)
 • eventueel vorig rijbewijs (bij verhoging van categorie, verlengingen, ...)
 • recente pasfoto indien uw foto van uw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

ANDERE MODELLEN RIJBEWIJZEN

INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

Het internationaal rijbewijs is een rijbewijsdocument dat je nodig hebt om te kunnen rijden in de landen waar het Belgisch rijbewijs niet erkend is.

In sommige landen waar het Belgisch rijbewijs wel erkend is, wordt een internationaal rijbewijs toch gevraagd door verhuurfirmaÂ?s van personenwagens.

Het internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig en wordt opgemaakt op basis van het nationaal rijbewijs.

Dezelfde categorieën worden geldig gemaakt en eventuele beperkingen worden overgenomen.

WAT MEEBRENGEN?

 • Een recente pasfoto met witte achtergrond en 16 euro
 • Een reeds eerder afgeleverd internationaal rijbewijs dat niet meer geldig is.

VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN

Wanneer je slaagt voor het theoretisch examen kan je aan de scholing beginnen.

Voor categorie B heb je de keuze uit een voorlopig rijbewijs 36 maanden en een voorlopig rijbewijs 18 maanden.

Voor de overige categorieën is er het voorlopig rijbewijs model 3.

 • Een voorlopig rijbewijs 36 maanden

Kan je vanaf 17 jaar bekomen.

Het scholingsdocument is 36 maanden geldig.

Je mag met dit document rijden wanneer je vergezeld bent van een begeleider die minstens 8 jaar een rijbewijs heeft en de laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen heeft gehad.

Na 3 maanden en op voorwaarde dat je dan 18 jaar bent, kan je deelnemen aan het praktisch examen.

 • Een voorlopig rijbewijs 18 maanden

Kan je vanaf 18 jaar bekomen en nadat je minstens 20 uren praktische rijles volgde in een erkende rijschool.

Dit scholingsdocument laat je toe om te rijden zonder begeleider.

Na 3 maanden kan je deelnemen aan het praktisch examen.

 • Een voorlopig rijbewijs model 3

Bekom je onmiddellijk na een geslaagd theoretisch examen als je beslist om zonder tussenkomst van de rijschool je scholing te volgen.

De minimumleeftijd is afhankelijk van de gewenste categorie.

Dit scholingsdocument is 12 maanden geldig en je rijdt met 1 of 2 begeleiders (behalve voor categorie A, A- en A3).

Na een vaste stageperiode van 1 maand kan je deelnemen aan het praktisch examen.

WAT MEEBRENGEN?

 • uw identiteitskaart
 • een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, ook getekend door de eventuele begeleider(s) bij een voorlopig rijbewijs model 3 het formulier mag niet ouder zijn dan 3 jaar
 • het bekwaamheidsattest, afgeleverd door een erkende rijschool
 • 1 recente pasfoto indien de foto van uw identiteitskaart niet meer gelijkend is
 • 20 euro

Contact