De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Milieuklachten

Het centraal meldpunt voor milieuklachten is de lokale politie HANO.

Klachten i.v.m. geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder, het storten van afval (sluikstort), lozen van gevaarlijke afvalstoffen, illegaal kappen van bomen of bij een vermoeden dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast, kunnen doorgegeven worden aan het centrale meldpunt. Het meldpunt is 24u/24u bereikbaar, ook in het weekend en tijdens feestdagen.

 

Ga hier naar de website van HANO.