De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Bruinrot

Te nemen maatregelen om bruinrot tegen te gaan op percelen met aardappelen, tomaten of aubergines:

 

1. Beschermingsgebied van 43 gemeenten :

 

Op grond van de verspreiding van de bacterie in de verschillende waterlopen werd een bescherminggebied afgebakend dat volgende gemeenten omvat: Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Brecht, Dessel, Dilsen, Geel, Grobbendonk, Ham, Heist-o/d-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Kinrooi, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommei, Maaseik, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Neerpelt, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven en Zoersel.

 

2. Maatregelen die binnen deze 43 gemeenten van kracht zijn :

 

  • Het is verboden om oppervlaktewater (o.a. uit kanalen, beken, vijvers,...) op enigerlei wijze te gebruiken bij de teelt van aardappelen, tomaten en aubergines;
  • Oppervlaktewater mag aangewend worden voor het beregenen van andere percelen dan percelen met aardappelen, tomaten of aubergines, mits:
    •  alle nodige voorzorgen te nemen om te beletten dat aardappelpercelen met het gebruikte oppervlaktewater in aanraking komen - bijgevolg voldoende afstand van aardappelpercelen houden;
    • de installaties of delen ervan die gebruikt worden voor het beregenen van deze percelen, niet in aanraking komen met aardappelpercelen 
 • Aardappelpercelen mogen beregend worden met ander dan oppervlaktewater - grondwater bijvoorbeeld, mits vooraf de daartoe gebruikte installatie volledig en grondig te spoelen met ander dan oppervlaktewater.
 • Iedere aardappelteler in het beschermingsgebied moet volgende verplichtingen naleven :
   •  vóór 30 april aangifte doen van al zijn met aardappelen beteelde percelen met een oppervlakte van meer dan 10 aren. De vereiste formulieren kunnen op de hieronder vermelde kantoren bekomen worden. De melding moet gebeuren op het Provinciaal FA W-kantoor van de provincie waarin de percelen gelegen zijn;
   • de teeltrotatie respecteren.
 • Onder de verantwoordelijkheid van de teler kan voor beregening van tomaten of aubergines oppervlaktewater afkomstig uit een vergaarbekken gebruikt worden op voorwaarde dat:
   • de teler vóór 30 april een aangifte indient bij het FAW. Formulieren kunnen op de hieronder vermelde kantoren bekomen worden;
   • het betreffende vergaarbekken dient vrij te zijn van waardplanten van de bruinrotbacterie;
   • het vergaarbekken dient gevuld te zijn met grond- of regenwater of wanneer het gevuld wordt met oppervlaktewater dient het water minstens 48 uur opgeslagen te worden alvorens gebruik ervan bij de teelt van tomaten of aubergines is toegelaten;
   • regelmatige analyses van oppervlaktewatermonsters (genomen door het FAW) dienen aan te tonen dat er géén fytosanitair risico aanwezig is
     

Contact:

Provincie Limburg

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAW)

Primaire Productie - Plantaardige Sector

Kempische Steenweg 297 bus 4

3500 Hasselt

Tel: 011/26.39.71

Fax: 011/26.39.87