De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Gemeentelijke mantelzorgtoelage

WAT?

De mantelzorgtoelage is een financiële tegemoetkoming aan een mantelverzorger als stimulans voor de vrijwillige inzet, die geleverd wordt bij een permanente opvang en thuisverzorging van (een) oudere(n).

LET OP: De mantelzorgtoelage die toegekend wordt door het OCMW is niet cumuleerbaar met de mantelzorgtoelage die toegekend wordt in het kader van de Zorgverzekering.

WAAR?

Bij het zorgloket (Pelle Melle) of via de centrale balie van het gemeentehuis een afspraak maken 011/809 400