De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Pensioen

Als werknemer in de privesector of als zelfstandige ondernemer heeft u recht op een rustpensioen. Het rustpensioen voor werknemers en zelfstandigen kan u aanvragen bij de gemeente in het Sociaal Huis. Wij sturen uw aanvraag door naar de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen) voor werknemers en/of het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) voor zelfstandigen.

Wanneer u werkt in een openbare dienst, moet u uw pensioenaanvraag bij deze werkgever indienen.

De normale pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar. Uw rustpensioen kan ten vroegste ingaan de eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin u de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. Als je op 65 jaar met pensioen gaat moet je geen aanvraag indienen. De RVP regelt dan alles voor u.

Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden kan u ook vervroegd op pensioen gaan. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor pensioenen.

http://onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx

Om uw pensioen aan te vragen in het Sociaal Huis maak je vooraf een afspraak in het Sociaal Huis op het nummer 011/809402 of via de centrale balie van het gemeentehuis.

Als je beschikt over een kaartlezer kan je met jouw elektronische identiteitskaart via de website pensioenaanvraag.be zelf je pensioen van achter jouw computer aanvragen.