De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Laatste wilsbeschikking - Euthanasie

NAAR HET WEBFORMULIER - KLIK HIER

VRAAG EEN AFSPRAAK AAN DOOR DIT FORMULIER IN TE VULLEN

FORMULIER : Om het invulformulier in PDF te downloaden -- klik hier

WAT?

U kunt uw wil over uw levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval u niet meer in staat bent om uw wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

In een wilsverklaring kan een nog wilsbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem euthanasie toe te passen. Een wilsverklaring is geldig als ze is:

  • opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • opgesteld of bevestigd minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens een geen materieel voordeel heeft bij het overlijden

De wilsverklaring kan ook een of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

De patiënt kan zijn wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen. Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij niet bij bewustzijn is en als zijn toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.

In het gemeentehuis kan je een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. De bedoeling van deze registratie is de arts die geconfronteerd wordt met een patiënt die zijn/haar wil niet meer zelf kan uiten en die zich in een situatie bevindt waarin euthanasie zou kunnen worden toegepast, te informeren. De registratieprocedure is facultatief. Dat wil zeggen dat een wilsverklaring ook geldig is wanneer ze niet geregistreerd werd.