De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Subsidies sportclubs

Subsidies sportverenigingen met jeugdwerking

Subsidie sportverenigingen met jeugdwerking

 

Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot:

  • de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders;
  • de verhoging van de kwaliteit van de jeugdportcoördinator;
  • de verhoging van het aantal en van de kwalificatie van het de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren;
  • de verhoging van het aantal erkende sportverenigingen die werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een jeugdsportcoördinator;

en dit alles  met expliciete aandacht voor ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.

 

De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van  de  hieronder beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.

De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.

Jubileumsubsidie

Verenigingen die 25 jaar of een veelvoud van 25 jaar bestaan, krijgen van het gemeentebestuur een jubileumsubsidie van 250 euro. Daarnaast wordt de vereniging feestelijk onthaald op het gemeentehuis. Een welgekomen extraatje voor een feestelijk jaarprogramma voor jouw vereniging!

Ondersteuning sportpromotionele evenementen

In 2014 wenst Vlaams minister, bevoegd voor sport, Philippe Muyters, opnieuw sportpromotionele evenementen te ondersteunen. De minister wil inzetten op recreatieve sportevenementen met de nadruk op participatie enerzijds en competitieve evenementen met een bovenlokale dimensie anderzijds.

 

De criterialijsten en aanvraagformulieren werden na een evaluatie aangepast. Op basis van deze aangepaste criteria zullen de evenementen, die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december van 2014, beoordeeld worden.

 

Meer info over het ondersteunen van sportpromotionele evenementen vindt u op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

Contact

Openingsuren