De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Sportactiviteiten voor kleuters

Multimove

Bewegingstuin

De kleuters (geboortejaar 2010 of 2009) komen één keer per week samen om met leeftijdsgenootjes te spelen. Door eenvoudige oefeningen worden hun motorische vaardigheden ontwikkelend en leren de kleuters verschillende materialen, bewegingen en spelen kennen. Multimove legt de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden. De sporttak is hierbij niet noodzakelijk onmiddellijk herkenbaar. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. Dat gebeurt op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier. Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen zijn er geen lessen.

 

Tijdstip: donderdag van 16.00 tot 17.00 uur  
Plaats: Sportcentrum De Bemvoort, Jeugdlaan 8, 3900 Overpelt. De kleuters van lagere school de Linde worden van school afgehaald.
Prijs: €  25 (oktober – december) of € 35 (januari – mei). € 55 voor het hele jaar

Een nieuwe lessenreeks start op 6 oktober 2016.

 


 

 

 


Sportkampen voor kleuters

Sportkamp kleuters

 

De Overpeltse sportdienst organiseert elke schoolvakantie (behalve de kerstvakantie) sportkampen voor kinderen van de lagere school en voor de kleuters. Ook tijdens de zomervakantie zijn er enkele sportkampen.

Het fotoverslag van de laatste sportkampen vind je op de Facebookpagina van sportcentrum De Bemvoort.


SPORTEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE

Woensdag 6 en vrijdag 8 juli zijn de kleuters aan de beurt (2013-2012-2011-2010) voor hun zomersportkamp. Zij kunnen komen sporten van 9.00 tot 12.00 uur.

Op het programma staat: kleuterdans, turnen, new games, klimmen en klauteren, enz…

 

We voorzien vooropvang vanaf 8.00 uur. Gelieve bij inschrijving te noteren indien je hiervan gebruik wil maken.


Dit sportkamp is helaas al volledig volzet!

 

 

 

Een fotoverslag van de voorbije sportkampen vind je op de Facebookpagina van de sportdienst.

 

Start 2 swim

Summerschool

De sportdienst organiseert de komende maanden een zwemkamp waarbij je kind op 10-lessen kan leren zwemmen. De lessen zullen doorgaan in zwembad Dommelslag te Overpelt, waar de lessenreeks gegeven zal worden door ervaren lesgevers van de zwemacademie.


Is jouw zoon/dochter minstens 5 jaar oud en watervrij dan kan je hem/haar inschrijven voor deze stoomcursus. Doelstelling is om op het einde van de lessenreeks 25m te kunnen zwemmen.
Je kindje moet wel voldoende watervrij zijn om zich in te schrijven. Volgende criteria zou hij of zij moeten aan kunnen:

  • In het water springen (ondiep)
  • In het water springen (diep) met drijfmiddelen
  • Vooruit en achteruit durven lopen in het water
  • Op de rug en de buik in het water durven liggen
  • Bellen blazen in het water door de mond en de neus
  • Een voorwerp van de bodem oprapen met het hoofd onder water
  • Ogen openen onder water

Meer info over de volgende lessenreeksen:

- Start to Swim juli 2017

- Start to Swim augustus 2017

 

Info:  Ine Hendriks, ine.hendriks@overpelt.be of 011/64 04 99

Contact

Openingsuren