Download: Gemeentebelasting op de motoren


 

- goedkeuring gemeenteraad: 19/12/2013

- publicatie website: 09/01/2014


grondslag
Motoren die door nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen gebruikt worden voor de uitbating van de onderneming, tijdens het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar.

 

tarief
Volgens de kracht van de motoren.

 

vrijstelling
De vrijstellingen worden bepaald in artikel 6 a. t.e.m. n van het reglement (zie volledige tekst)

 

looptijd
Jaarlijkse belasting.

 

aangifte
Aangifteformulier wordt toegezonden.

Spontane aangifte van verandering of verplaatsing van de motoren tijdens het aanslagjaar. Indien geen aangifteformulier ontvangen: spontane aangifte ten laatste op 31/12 van het aanslagjaar

Grootte: 161 KB (164844 bytes)
Downloadtijd: 28K ± 0 min 45 s ; 56K ± 0 min 22 s ; ADSL/Cable ± 0 min 2 s