Uitleen geluidsmeter

Sinds 1 januari 2013 zijn er in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. De bedoeling van deze regelgeving is om gehoorschade en overlast te beperken.


Heel deze wetgeving staat in onderstaande brochure.

Brochure geluidsnormen

 

Het gemeentebestuur biedt aan verenigingen die een muziekactiviteit organiseert (fuiven, concerten) een geluidsmeter aan die je gratis kan ontlenen. Een geluidsmeter gebruiken is verplicht wanneer je een muziekactiviteit organiseert luider dan 85dB(A)Laeq, 15min met een maximaal niveau van 95dB(A)Laeq,15 min en wanneer je een muziekactiviteit organiseert luider dan 95dB(A)Laeq,15min met een maximum niveau van 100dB(A)Laeq,60min. Deze geluidsmeter is conform de wetgeving.


Document

Inschrijvingsformulier 'Lens op de Mens'

Contact

Openingsuren